Φυσικές πρώτες ύλες

Κατάλογος Φυσικών πρώτων υλών
-bees wax / κερί μέλισσας
-ascorbic acid /
-aluminium chloride /
-silver nitrate /
-boric acid /
-borax /
-gelatin /
-coal tar /
-fumaric acid /
-lactose /
-l-methionin /
-d-panthenol /
-podophyllin resin /
-pepper cayenne powder /
-salicylic acid /
-salol /
-theophyllin /
-stearic acid /
-stearine /
-sodium stearate /
-titanium oxide /
-tannic acid /
-zinc oxide /
-propolis tinct . /
-arachis oil /
-corn oil /
-acetic acid /
-aloe vera gel /
-peru balm /
-a-bisabolol /
-benzoae tinct. /
-chamomil extr. /
-castor oil /
-calendula oil /
-capsicum extract /
-fucus extract /
-linseed oil /
-hypericum oil /
-lanolin /
-olive oil /
-glycolic acid /
-primrose oil /
-wheat germ oil /
-glycerol /
-vitamin A oil /
-vitamin E oil /

Νοσοκομεία Φαρμακεία