Εναλλακτικές Θεραπείες
Αρωματοθεραπεία, Μελισσοθεραπεία, Φυτοθεραπεία, Ομοιοπαθητική

Οι εναλλακτικές θεραπείες που μπορείτε να βρείτε στο φαρμακείο μας είναι:
- Αρωματοθεραπεία
- Μελισσοθεραπεία
- Φυτοθεραπεία
- Ομοιοπαθητική

Νοσοκομεία Φαρμακεία